ERMENİ İSYANI (1894-1920) - BELGESEL FİLM
 
19. yüzyıl sonunda, Ermeni milliyetçileri, Batılı siyasî idealler ve kendi vatanlarını kurma arzusuyla kışkırtılmış olarak, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan etmeye başladı. 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rus birlikleri Türkiye’nin doğusunu işgal etti ve pek çok Ermeni onların saflarına katıldı. 1915 itibarıyla, Hıristiyan Ermeniler ve Müslümanlar arasındaki çatışma trajik bir kan gölüne döndü. Sonraki beş yıl içinde, iki milyondan fazla Ermeni ve –Türk, Kürt ve Azeri– Müslüman hastalık, açlık, soğuk ve katliamlar sonucu öldü. Bu bir saatlik program bu korkunç çatışmanın ayrıntılarını incelemekte, gerekçelerini açıklamakta ve Batılı güçlerin bu çatışmada oynadığı kilit rolü ortaya koymaktadır.

Ermeni İsyanı 1894-1920; Türk, Rus ve Amerikan kaynaklarındaki arşiv filmlerini ve fotoğraflarını kullanmakta ve aşağıda belirtilen uzmanlar ile yapılan görüşmeleri içermektedir:

  • Norman Stone, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü
  • Yusuf Halaçoğlu, Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GSAM) Müdürü
  • Justin McCarthy, Louisville Üniversitesi Tarih Bölümü
  • Yusuf Sarınay, Devlet Arşivleri Genel Müdürü
  • Seçil Karal Akgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü
  • Stanford Shaw, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü

© Copyright 2006 Tempus Fugit Productions

Belgesel filmi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...